Visual 01
Visual 02
Visual 03
Visual 04

O NAS

Tina Modrej Zadnikar

ADM-ambulanta družinske medicine Tina Modrej Zadnikar dr.med., Prijateljeva 2 Ljubljana je na osnovi predhodnega javnega razpisa pričela z obratovanjem 01.03.2010. Ambulanto ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti podeljeno za obdobje 15 let. 

 

Zaradi realnih možnosti izboljšanja organizacije dela in predvsem v želji ambulanto narediti prijazno uporabnikom, sem se odločila za večji vložek v ureditev posameznih prostorov in opremljenost ambulante. Primerna urejenost prostorov in predvsem sodobna medicinska oprema v ambulanti dopuščata efektivnejšo strokovno storitev, katero smo, poleg korektnega odnosa do pacienta, zdravstveni delavci dolžni ponuditi uporabnikom naših storitev. Povprečna starost pacientov je med 43 in 47 let.

 

Delovni čas ambulante je v skladu z zakonom in zahtevami, kar pomeni, da ambulanta zagotavlja storitve vsak dan od ponedeljka do petka, v dopoldanskem ali popoldanskem času. Uveljavljen sistem predhodnega naročanja po telefonu ali elektronski pošti, v ordinacijskem času ambulante, omogoča boljšo organizacijo dela in krajše čakanje pacientov.

Storitve ambulante ADM temeljijo na znanih storitvah ambulant družinske medicine, kjer poleg rednih in izrednih pregledov pacientov opravljamo tudi odvzeme krvi, sezonska cepljenja ter izvajamo terapijo povezano s težavami naših pacientov. 

 

Prostori ADM so v celoti klimatizirani ter v čakalnici opremljeni z videokamero in internetno LCD TV, kar omogoča lažjo kontrolo nad dogajanjem in boljše počutje pacientov.

Na dan 30.04.2023 je bilo opredeljenih 3069 pacientov.

 

Od meseca maja 2023 naprej, bo v omenjenih prostorih z delovanjem pričela tudi ambulanta splošne/družinske medicine-za boljšo dostopnost do osebnega zdravnika, katero bo vodila zdravnica Petra Ogrin Rehberger dr.med.,spec.