Pnevmokokne okužbe. Zakaj je cepljenje priporočljivo opraviti skupaj s cepljenjem gripe?

Pnevmokokne okužbe spadajo med najpogostejše bakterijske okužbe. Povzroča jih bakterija Streptococcus Pneumoniae. Bolezni, ki jih povzroča omenjena bakterija večinoma delimo na tiste, s težjim kliničnim potekom: meningitis, bakteriemične pljučnice, sepsa, ter tiste z lažjim potekom: bakterijska pljučnica, bronhitis, vnetje obnosnih votlin, vnetje srednjega ušesa.

Pnevmokokne okužbe dokaj učinkovito lahko preprečujemo tudi s cepljenjem. Namen cepljenja je zaščititi osebe s kroničnimi boleznimi (bolezni obtočil, kronične bolezni dihal, bolezni jeter), imunsko oslabljene osebe, ter bolnike po odstranitvi vranice, bolnike okužene s HIV, ter bolnike po presaditvi kostnega mozga, da bi ob okužbi prišlo do težje klinične slike pnevmokokne okužbe.

Žal je zaščita omejena na seve pnevmokokov, ki so prisotni v cepivu in tiste, ki so jim podobni, ter je odvisna tudi od klinične oblike bolezni. Najučinkovitejše so zaščite pri težjih kliničnih potekih, kot so sepsa in meningitis.

 V Sloveniji obstajata dve vrsti cepiva: polisaharidno in konjugirano.